cevre

İnsan sağlığı, teknik emniyet ve çevresel açıdan her zaman ön planda tutmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümler yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğini de yasal zorunlulukların ötesinde faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

Amacımız; Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dâhil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini, Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine dek çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı sağlamaktır.

Bu felsefeyi yaşama geçirirken, gücümüzü çalışanlarımızdan ve yönetim kademelerimizden tam katılım ile almaktayız.

Şirketlerimizde tüm çalışmalarımız; insan sağlığı, teknik emniyet ve çevre faktörünün ön planda tutulmasıyla ve bu prensipler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler ile yürütülmektedir.